PROFEX NYELVVIZSGAEREDMÉNY LEKÉRDEZÉSE


Ezen az oldalon lekérdezheti PROFEX nyelvizsgájának eredményét. A lekérdezéshez szükség van a vizsgázás alkamával kapott négyjegyû azonosító kódjára, valamint a vizsgázó személy születési dátumának, a vizsga helyének és a vizsga idõpontjának beírására.

Kérjük, töltse ki az alábbi kérdõívet (az összes mezõt töltse ki)!


Négyjegyû azonosító kód:
Vizsgázó születési dátuma: (formátum: YYYY-MM-DD, pl. 1977-11-30)
Vizsgahely:
Vizsga idõpontja: -


   


Jogi közlemény - Az itt közölt adatok csak tájékoztató jellegûek. Az esetleg elõforduló téves adatközlés alapján felmerülõ félreértésekért a PROFEX Nyelvvizsgaközpont jogi felelõsséget nem vállal.

SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI VIZSGÁHOZ

Beszédértés :

Maximálisan elérhető pontszám: 20
Sikeres vizsgához szükséges minimum pontszám: 8

Beszédkészség :

Maximálisan elérhető pontszám: 30
Sikeres vizsgához szükséges minimum pontszám: 12

Írott szöveg értése:

Maximálisan elérhető pontszám: 20
Sikeres vizsgához szükséges minimum pontszám: 8

Íráskészség:

Maximálisan elérhető pontszám: 15
Sikeres vizsgához szükséges minimum pontszám: 6

Nyelvi közvetítő készség:

Maximálisan elérhető pontszám: 15
Sikeres vizsgához szükséges minimum pontszám: 6

Szükséges feltétel készségenként: 40%
Elégséges feltétel összesen írásbeli vizsgából: 60%
Szóbeli vizsgából összesen: 60%